Riess Emaye Hammadde

Hammadde

Emaye 850 °C‘ de silikat cam ile birleştirilmiş demirdir. Üretiminde bilhassa demir, kuvars, kil, feldspat, boraks, soda; potasyum karbonatı ve ayrıca küçücük parçalar halinde metal oksitler kullanılmaktadır. Yapay hiçbir element kullanılmaması ise emayelerin % 100 geri dönüştürülebilir olmasını sağlar.
Yanma süreci neticesinde emayenin parlak renkleri, sert, gözeneksiz, çizilme ve kesilmeye karşı dayanıklı üst yüzeyi oluşur.

dottings aromapot 10 fotocopyright christina haeusler - Riess Emaye Hammadde